måndag 25 augusti 2014

Hälsa Invest tar in expansionskapital


Hälsa Invest, moderbolag till matföretaget GI-boxen och viktsajterna GI Viktkoll och 5:2-klubben har tagit in expansionskapital genom en riktad nyemission. Ny delägare är Anders Johansson, grundare och ägare till AJ Produkter.

Hälsa Invest har som affärsidé att investera i hälsorelaterade företag. ”Vi vill bygga upp en företagsgrupp där våra olika systerbolag kan bidra till varandras tillväxt och lönsamhet. Genom en stärkt ägarstruktur kan vi förverkliga vår strategi.”, säger Hälsa Invests grundare och VD Ola Lauritzson.

Ny delägare i företagsgruppen Hälsa Invest är Anders Johansson genom sitt företag, AJ Office & Industry Supplies, en del av kontorskatalogföretget AJ Produkter med en omsättning på över 2 miljarder kronor. Anders Johansson blir genom sin investering i Hälsa Invest bolagets näst störste ägare efter grundaren Ola Lauritzson.

”Hälsa är ett tillväxtområde. Behoven av nyttig mat är enorma – i Sverige såväl som i andra länder. Ola Lauritzson är stark profil inom området och har en gedigen bakgrund som entreprenör”, säger Anders Johansson.

I Hälsa Invest bildades för drygt ett år sedan. Idag ingår de helägda dotterbolagen GI-boxen och GI Viktkoll i gruppen.

”Vår ambition är att kraftigt expandera nuvarande verksamheter under kommande år, samtidigt som vi letar efter nya bolag som vi tror kan passa in i vår familj. Anders Johansson har själv lyckats bygga upp ett otroligt framgångsrikt bolag med verksamhet över stora delar av världen. Den erfarenheten kommer att vara ovärderlig för vår fortsatta tillväxt”, säger Ola Lauritzson.

EY Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.